Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego www.estolan.pl zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane osobowe klientów gromadzone są i przetwarzane z zachowaniem środków bezpieczeństwa odpowiadających wymogom stawianym przez obowiązujące prawo. Podane dane są przetwarzane tylko na potrzeby serwisu www.estolan.pl, po to, aby świadczyć państwu usługi na najwyższym poziomie. Gwarantujemy wszystkim internautom, którzy przekazali nam swoje dane prawo wglądu do nich oraz możliwości ich weryfikacji. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. “O ochronie danych osobowych”. Ochronie podlegają wszystkie dane użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, które pozyskujemy wyłącznie w celu reagowania na przekazywane nam drogą internetową wnioski, interwencje, pytania itd., oraz dla wykonywania czynności związanych z umożliwieniem państwu pełnego wykorzystania potencjału naszego serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Ochrona dotyczy również wykorzystywania narzędzi internetowych takich jak formularze interaktywne, korespondencja e-mailowa, newslettery itp. Część informacji związanych z dostępnymi usługami (jak np. formularze interaktywne) czy zgłoszeniami, subskrypcjami, promocjami wymaga od użytkownika wprowadzenia niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź też – dla zapewnienia pełniejszego bezpieczeństwa – każdorazowego zalogowania się. Dzięki temu uzyskują państwo dostęp do wielu udogodnień wynikających z zastosowania sieci komputerowej zamiast tradycyjnych form kontaktu.